Otel Reklamı Blog

Otellerin Dijital Pazarlamada Yaptıkları Hatalar

Pazarlama faaliyetlerinde kullanılan yöntemlerin “offline”dan “online”a doğru yol alışındaki hız, beklenen doğrultuda. Hâl böyle olunca da yetersiz bilgi, eksik ve hatalı yönlendirilme vb. sebepler, otellerin dijital pazarlamada yaptıkları hataların gündeme taşınmasına yol açmakta.

Pazarlama faaliyetlerinde kullanılan yöntemlerin “offline”dan “online”a doğru yol alışındaki hız, beklenen doğrultuda. Hâl böyle olunca da yetersiz bilgi, eksik ve hatalı yönlendirilme vb. sebepler, otellerin dijital pazarlamada yaptıkları hataların gündeme taşınmasına yol açmakta. Otel işletmecilerinin bu yazımızda irdelenecek ilgili hatalar üzerinde durmasını, gerekli tedbirleri alarak çağa olması gerektiği gibi ayak uydurmasını tavsiye ederiz.

İşte, otellerin dijital pazarlamada yaptıkları hatalar genelde

Aceleci Davranmak

Turizm sektöründe hâlihazırda hizmet üreten ya da sektöre yeni adım atmış olan bir otel, yaptığı genel bir araştırma sonrası, kendisiyle aynı bölgede bulunan ya da farklı bir bölgede olmasına karşın benzer nitelikte hizmet veren başka bir otelin dijital pazarlama yaptığını görmekte ve vakit kaybetmeden kendisi de bu deryaya balıklama atlamaktadır. Burada “hata” olarak sunduğumuz konu, bu hızla ve “otel çatısı altında çalışan, konuyla yakından uzaktan alakası olmayan elemanlarca” yapılan birkaç deneme ardından sonucun hayal kırıklığı yaratması ve umduğu kazancı sağlayamayan işletmecinin dijital pazarlamayı “gereksiz” görmeye başlamasıdır.

Dijital pazarlama salt parası verildikten sonra açılan dijital reklamlardan ibaret değildir. Öncelikli olarak yapılması gereken, dijital pazarlama çalışmalarının sorumluluğunu, otellere yönelik hizmet veren Otelads gibi reklam ajanslarına devretmektir. Bu ajanslar; zamanın ve şartların uygunluğunu, otele ait web sitesinin ve açılan/açılacak reklamın doğru mesaj verip vermediğini, doğru hedef kitlenin belirlenip belirlenmediğini, dijital pazarlama çalışmaları için ne kadar bütçe ayrılması gerektiğini vb. birçok kriteri detaylıca inceleyerek/belirleyerek otellerin dijital pazarlamanın avantajlarından doğru bir şekilde yararlanmalarını sağlamaktadır.

Görev Sahiplerine Tepkiyle Yaklaşmak

Otellerin satış ve pazarlama ekiplerinin dijital dönem başlayana kadar edindikleri tecrübe, kemikleşmiş durumdadır. Bu nedenle de ekipler, bir önceki maddede belirttiğimiz işi uzmanına bırakma konusuna şüpheyle yaklaşmaktadırlar (Bu durum elbette genele yansıtılamaz ancak geleneksel pazarlama yöntemlerini uygulamada ısrarcı olan satış ve pazarlama uzmanlarının varlığı söz konusu olduğundan bu maddenin de gündeme taşınması gereklidir.).

Bu hatanın giderilmesi için en büyük sorumluluk otel sahiplerine düşmekte. Dijital pazarlama çalışmalarının bu işte uzman ajans ve ekiplere devredilmesi gerektiği ve koordinasyon konusunda bir iş birliği yapılması gerektiği, satış ve pazarlama yetkililerine net bir şekilde ifade edilmelidir. Hatta mümkünse reklam ajansı yetkilileriyle yüz yüze bir görüşme organize edilmeli, kişilerin konuya olumlu bakması sağlanmalıdır. Özetle, işi gerçek yöneticilerine devretmeye yönelik engellerin tamamından arınılmalıdır.

Olumsuz Deneyimlere Sarılıp Kalmak

Otel işletmecileri, geçmişteki kısa dönemli dijital pazarlama çalışmalarından elde ettikleri olumsuz tecrübeleri bugüne taşımamalıdır. İki önemli nokta, bu yargıyı destekler niteliktedir: İlki, dijital pazarlamanın uzun soluklu bir maraton olduğu gerçeğini bilmek; ikincisi ise aynı kulvarda yalnız koşulmadığını. Diğer bir deyişle geçmişte birkaç aylık dijital reklam çalışması yaptıran bir otel işletmesi, edindiği olumsuz deneyimi çalışmanın kısa süreli yapılmış olmasına bağlamalı ve diğer işletmeler arasından sıyrılabilmek, satışlarını ciddi oranda katlama şansına erişmek için ciddi çaba sarf etmelidir.

Konuyu Basitleştirmek

Sosyal medya kanallarında verilen hizmetlerin tanıtımını yapmada ya da gerekli parayı yatırdıktan sonra reklam çıkmada ne var, diye düşünen bir otel işletmecisinin konuyu basitleştirdiği açıkça söylenebilir. Bu anlayışa sahip olanların, dijital pazarlamanın bütün detaylarını öğrenmelerini şiddetle tavsiye ederiz. Zira hedef kitlenin belirlenmesinden reklamın hangi saatlerde yayımlanacağına, web sitesinin SEO ayarlarının yapılmasından müşterinin olumsuz tavrı karşısında nasıl davranılacağına, reklam bütçesinin planlanmasından reklamda sergilenecek içeriğin ne olacağına, pazarlama stratejisi oluşturulmasından marka yönetimi yapılmasına dek arka planda pek çok detay bulunmaktadır. Tüm bu detayları bilen bir otel işletmecisinin artık konuyu basitleştirmeyeceği aşikârdır. Son tahlilde, bu kadar karmaşık bir işleyişin işin uzmanları tarafından yönetilmesi gerektiğini kabullenmek, atılacak en doğru adım olacaktır.

Author

admin

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir